lørdag den 12. marts 2016

Profit & Disruption - hvem vinder?

Det er ved at være længe siden, jeg sidst har ytret noget i dette forum bortset fra det sure opstød tidligere på dagen. Hvorfor? Har jeg haft travlt? Hvad er travlt? Travl ...Udover, det er et mærkeligt ord, er der en umiddelbar engelsk reference til Business. Altså Busy og derfra til Bizz og underforstået, når der laves bizz, er det prioriteret og alt andet underlegent og derfor har man travlt, når man laver arbejde ...altså bizz!

Ahhh - nu begynder jeg at forstå, hvorfor jeg har været væk længe og hvorfor jeg skriver det, jeg skriver. Jeg har jo selv haft travlt med at arbejde, selvom jeg ikke selv synes det og derfor ikke har haft travlt med at arbejde ...kun med at tænke på dem, gøre ting og derfra sublimere indsatsen, således jeg kan få en indtægt stor nok til at betale skat og derfra bidrage til almenvællet, ...eller vællingen!? Det er nok noget sludder!?!
Det korte af det lange er, at uanset om jeg forestiller mig at arbejde eller oplever mig selv tage afsted hver morgen til et-eller-andet-sted, der kaldes arbejdsplads, er det af andre bestemt om det er det ene eller det andet: Arbejde, Fritid, fornøjelse, business, busy, travl, ligeglad, ligegyldig, big brother, small being, jeg er her stadig og andre værdisætter min indsats. Bevares, min datter, min søn, mine venner og uvenner, alle har de reverens og rettighed, jeg gør det så godt, jeg kan og er også lydhør og det er jo andre, der ikke kender mig, der med-afgør og i hvert fald dømmer min indsats i form af hvad jeg må få og beholde af dine og mine skattekroner til at købe varer, hvoraf mange er ligegyldige og nogle essentielle. Altså, der er et samfund, en matrix og vi er alle en del af den og nogle med mere indflydelse end andre og denne matrix så foranderlig, den end måtte forekomme er grundlæggende den samme gennem århundreder: asymmetrisk lokalt og globalt og alligevel med en samlet balance. Termodynamisk set. Kun entropien kan vokse. Både magt, penge, intelligens er ulige fordelt. Jeg skal jo for helvede have noget mad! Om jeg skal bære Stenström eller Dressman skjorter på min torso, se det er en ulighedsbetragtning!

Når jeg byder ind på en offentlig (=mig og alle andre i Danmark) licitation med meget lave priser, er det jo også ovennævnte overvejelser, der er i spil. Mine skattekroner til min indtjening(!) er en nærmere betragtning værd:
Hvis jeg nu underbyder så meget, at det egentlig også stresser mit eget livsgrundlag, så er jeg ikke kun market disprupting, men også ude af stand til at "passe mig selv". Med mindre jeg vedbliver at  underbyde og derved kan få tilpas stor omsætning og derfor leve med en meget lav profit. Tal er taknemmelige og hvorledes afgrænser jeg, så du som læser holder overblik. Lad os starte her:
Markedet for plastik forbrugsvarer til sygehuse og andre institutioner i Regionsregi samt Universitetsregi er i DK og 2015-tal 5-8 milliarder gode danske kroner værd om året. Af disse mange penge kan min lille biks byde ind på et samlet marked på rundt regnet 1 milliard. Det er dog også noget!
Markedet er præget af uigennemskuelighed og 3 meget store spillere, der har meget komplicerede selskabskonstruktioner, transfer-operationer, er i konkurrence med sig selv via sub-distributører og you name it og alligevel selv (altså i eget "brand-navn") entrerer med meget høje priser og har mange kunder, der er uvillige til overhovedet at overveje, at afprøve alternativer endsige fortælle, hvad de betaler. Qua markedet er stort set 100% offentligt, forekommer helt naturligt, at ovennævnte tal er nemme at finde og konsolidere og det er de ikke! Interessant nok, bliver der no-response tavshed, når jeg som potentiel leverandør forespørger diverse regions og universitets-førerbunkere! Hvorfor mon? Udover Den Store Spiller ( altså 3), er der en hel del mindre, lad os sige 10-20 stykker, med alt fra 1 til 25 ansatte og måske endnu flere, for hvem denne milliard er en meget lille del af deres omsætning og ikke fokus.
Anyways, hvis mit lille foretagende kunne vinde en licitation her og der, og erstatte en af de andre leverandører i ny og næ, ville vi i dette landskab kunne overleve og medregnet vores andre aktiviteter leve; Ingen Porche, intet Slot, blot en undseelig quasi-økologisk eksistens med den ukorrekthed, at jeg spiser for mange røde bøffer og flyver for meget til de varme lande. Ak-ja x 2!
Så hvad skal der til? Min erfaring indtil videre er, at en del af de mindre leverandører rent faktisk vinder i de licitationer, vi konkurrerer i og De Store faktisk er ALT for dyre og det selvom, de små lisså ofte er afhængige af de dem som både er producenter og slutbruger leverandører!! Ja, faktisk er det sådan, at jeg køber en vare af en forhandler i centraleuropa, der er produceret af  Den Store Spiller, der også leverer til min slutbruger og min pris er 35% lavere og jeg tjener 33%!! Deraf kan udledes, at Den Store Spiller og producent, når de sælger direkte, tjener (meget) mere end 55% og faktisk sandsynligvis, har en dækningsgrad i omegnen af 80%.

Så er jeg disruptive her?

Når de så alligevel ikke kan tjene penge (jf. andre "Store Spillere" såsom McD, Statoil og Microsoft, der ikke betaler skat, fordi de ikke har overskud i DK) er det vel fordi, de er så store organisationer, fulde af mennesker, der har travlt med mange ting, andet end at producere og sælge varer?! Hvad ved jeg?! Samlet set, tjener Den Store Spiller nok gode penge, blot ikke den danske afdeling, jf. transfer og afledte omkostninger. Og lad os lige holde tingene adskilt! Lidt endnu i hvert fald. Markedet er også præget af en vis fragmentering, således mange disponenter køber direkte ved en given leverandør og eks. et universitet således kan have 10 leverandører af samme varetype og nogle gange samme brand! Så er der diverse konsolideringsprocesser og stadig flere af dem, dels helt centrale, såsom SKI, der i denne forfatters optik er et fuldstændig overflødigt, inkompetent, nepotistisk, grænsende til korrupt organ samt mindre lokale og regionale indkøbsfunktioner, der laver mere eller mindre professionelle og tidsrøvende udbud med mærkelige positioner (sub-grupperinger af varer, der kan bydes på enkeltvis), der kunne tyde på en egen for udenforstående ubegribelig logik, eller samme lidet flatterende karakteristik, der her overgår SKI?!

Jeg talte med en ven og tidligere kollega den anden dag og han var fortørnet over, en mindre spiller nu udbød samme vare 30% billigere end da den mindre spillers ansatte arbejdede for min ven og det blot betød, han måtte sænke prisen for at beholde kunden, så alle tabte ...undtaget kunden, går jeg ud fra?

Er det det disruptive betyder? At kunder kan få billigere varer ved at shoppe rundt i en globaliseret verden?

I så fald er en downside vel, at prisen et-eller-andet-sted skal betales? I form af ringere service, travlere medarbejdere, fyringer, stress og øgede samfundsomkostninger.  En del af de små spillere, der vinder licitationer er nogle gange også meget billigere - MEGET billigere - end de store. Et nyligt eksempel viser, at for nogle plastik engangsvarer vandt en lille spiller med et tilbud der var 6% af det, Den Store Spiller skulle have. Du læste rigtigt: Den Store Spiller var  næsten 16 gange dyrere. Mit firmas bud var ca. 2,5 gange dyrere, så det efterlader jo en med tanken om, hvad fa'en foregår der?

Det er sgu'da disruptive og efter nogen tids efterforskning kan jeg kun konkludere, at enten
1) underbyder min "kollega" os andre for at komme ind, eller også
2) leverer de plastik engangsvarer af meget ringe kvalitet, produceret uden hensyn til miljø, arbejdsmiljø, og -tager rettigheder i Kina, Bangladesh, Italien eller gud ved hvor.

Disruptive? Og for hvad?

Som med alt andet her i livet, er meget for galt og for lidt forkert og for meget ligeså! Selvom dette eksempel er ekstremt og ikke generelt, ville det i yderste konsekvens betyde, at det førnævnte segment, der er interessant for min biks, ville være 4 milliarder, hvis Den Store Spiller vandt og dikterede priserne eller 250 mio., hvis den mindre spiller vandt. Deraf må det stå klart at det vil have endog meget store samfundsmæssige konsekvenser, hvis både den ene eller den anden bestemte prisdannelsen i markedet: For meget er forkert og for lidt ligeså!

Her til slut, kan det undre, når nu universiteterne også skal omprioriteringsbidrage og de ansatte og lederne piver derover, at de så alligevel skyder sig selv i foden med leverandøraftaler, der er dyrere end markedspriser og enten vægrer sig ved at bruge de varer, jeg kan levere eller slet og ret ikke har tilladelse. Varer der ofte er bedre og altid billigere. Goes to show: Har jeg lovlig adgang til pivskiden og skaber jeg ikke rapport, matcher, pacer og møder ham i hans verden, inden jeg leader, kan jeg skyde en hvid pil efter at have Bizz = travlt.
 
Jeg er ved at læse en bog og beskriver den ikke hvad det er, jeg ikke formår i form af form, så beskriver den i hvert fald det jeg måske ikke helt forstår om disruption og alligevel selv er en del af og benytter mig af:
Tingenes internet er på vej som en  sammensmeltning af 1) kommunikations- (det "gamle"), 2) energi- og 3) logistikinternettet. Som en konsekvens, bliver de fleste varer, når de faste omkostninger er betalt, stort set gratis ...nej, hør nu, så lad mig give et eksempel. Faste udgifter 100 og produktionsomkostning 1/enhed = 101 for en; 51/styk for to; 34,33/styk for tre, 26/styk for fire 2/styk for 100 1,01/styk for 10.000 og så videre. Når vi nu alle kan udveksle disse enheder, da vi alle har adgang til logistik og energi-nettene vil Den Store Spillers profit svinde ind og kapitalismen ændre sig fra at være den herskende faktor (hvem husker ikke Industrial Worker's tegning udgivet 1911?) til at være en mindre spiller erstattet af os alle sammen og vores driftighed og behov. Lyder det for godt til at være sandt, så læs selv The Zero Marginal Cost Society, med undertitel: The internet of things, the collaborative commons, and the eclipse of capitalism. Den er skrevet af Jeremy Rifkin og ham læser jeg, når jeg er allermest opgivende og fatalistisk! Hans ukuelige optimisme, kombineret med imponerende vid, intelligens (gode billige studerende som researchere!) og godt sprog, gør ham til en forførelsens mester!

...så mangler jeg bare at skærpe mine sanser og vide, jeg er min kundes bevidste sind, når jeg taler med hende, at der kun findes feedback og hun altid gør det bedste, hun har lært ...RIGHT!
God weekend!

Anstændighed og former

De unge har ingen manerer. De er selvoptagede egoistiske og forbrugeriserede. Og hvorfor mon?

2015 var et Urias-år. Skilsmisse, boligbøvl, fuld-fart-firma, fjernsyn og året løb afsted. Jeg overvejede derfor et retningsskifte og tænkte:
"Kunne det ikke være fedt at undervise en flok unge og blandede mennesker i det fag, jeg elsker og har 20 års erfaring i og måske ovenikøbet få lov til at meta-brilliere, da vore gymnasielle uddannelser jo er blevet moderne og tværfaglige og internationale og rummelige?"
Jo for filen; det kunne det da!. Eget firma med fin indtægt for overkommelig indsats kombineret med timelærer undervisning i Biologi og relaterede fag måske endda noget forretningsudvikling, financiering og afsætningsøkonomi. Tanken var tillokkende og mange sagde, det var en god idé og De Gymnasielle Institutioner mangler naturvidenskabelige undervisere - og du har ovenikøbet erfaring fra den virkelige verden!
Så jeg gik i gang i marts 2015 og tilmeldte mig en jobagent for den slags job samt skannede nettet og lavede RSS feeds, hvor jeg kunne.
Jeg søgte efterfølgende 27 timelærer, årsvikar og andre deltidsstillinger, fordelt på 17 øst for storebælt og resten vest, fik 27 autobekræftelser på modtagelse fra portalerne, yderligere 5 "tak for ansøgningen" fra institutionerne og 3 egentlige afslag efter processen var afsluttet for arbejdsgiver. Jeg sendte 11 opfordringer til at få et svar (afslag) til rektor og ringede til 7 institutioner og anmodede om at tale med rektor og hørte aldrig mere.

De unge har ingen manerer. De er selvoptagede, egoistiske og forbrugeriserede. Og hvorfor mon?

tirsdag den 22. december 2015

The Grand Scheme - Positional Placement
An expressed wish for English language, indulges me to willfully once more try to honor it (English language, that is!!). This post will thus also be posted in Danish, maybe! Contemplating deeply on Language, linguistics, deduction, perception, etymology, and so forth, for me, it always boils down to HOW …or the What and the How!

Anyways, I just finished watching the HBO series “True Detective” season two, or version 2015 and will refrain from reviewing it, thus just appreciate and bring to you my zero followers the interpretations of my immediate emotional response, and that, of course and in my opinion – and I should warn you: I am very internally referencing, sort by self, mismatching, specific, and what have we -  to the extent, you may find it relevant for your life being led!

MAN – once again, I find myself the victim of being part of a “my emotions exited” (1st position) viewer to a television show (1st to 2nd position – that’s how they always do it, the guys who want to manipulate you!), as/and as an observer of my own experience of the show (3rd obviously, and maybe not quite). .. .. .. and WOMAN, it is difficult to refrain from judging and explaining and evaluating True Detective, upon attempting to explain how I deal with balancing myself using the structure of positional placement, from 1st to 2nd to 3rd … and maybe a 4th position. The thing is, I watch the show, and I get all these emotions, some of them being identifying (usually when morals and ethics align) with the heroes and perps, others being in disgust (usually when morals and ethics don’t align(surprise!!)), yet others being analyzing the truthfulness (come on, how many people live like this), i.e. again aligning my reality AND my knowledge of other realities (1st to 2nd), AND my explicitly conscious decision to adhere or reject, to the observations I am making. That including my own experience of what I am watching and how that influences what I am (3rd to 4th), which leads me to the exercise for and for me iterally:

  • What is the power of moving from 1st to 2nd position?  How do you do it? Why do you do it?
  • What am I missing here?  Why can I not see and envision the action to take from 2nd to 3rd position? - Ajudar, gracias! ..Serio!

Why not indulge me, and let us together formulate the apparently obviously enlarging 4th position. The one, where we are aware of our own quest for supremacy in good and thus acts accordingly: With no thought for other than the greater good beyond entity and going towards whole form!

Dig that, compadres: Whole Form!

Regardless of Mr. Joseph Riggio's - a transformational humanist, you should find him - tablets and models and endless wordiness, one thing is for sure: If I don’t get the Whole Form, and thus, 4th position, I don’t get it at all. So help me!  

onsdag den 26. august 2015

Viden og Handling - Lidt om Sindet og Samfundet!


Picture yourself in a boat on a river Ja, det er da let nok ...with Tangerine trees and Marmalade skies - Åukeiii, jeg bliver lidt forstyrret og billederne kommer knap så let til mig!
Og sådan ku' vi fortsætte ind i Beatles tolkning af LSD-rusen. I hvert fald den mest kendte af dem. Jeg husker for år tilbage, at have set en udsendelse på TV, det handlede vist om psykiske lidelser og samfundets holdning og reaktion derpå, fra Freud til Laing osv., hvor en af de ansvarlige psykiatere for et forsøg, der kørte på Frederiksberg Hospital i slut-60erne, blev interviewet. Han så godt nok ikke godt nok ud! Seriøs overvægt, poser under øjnene med en kapacitet for rusmiddel nok til en fredag aften i en mellemstor dansk provinsby, stemmeføring i agtpågivende forsvar, afventende og med en tudse på størrelse med Hornsherred i halsen. Og det tror sguda pokker: "Det var paradigmet ...vi troede stoffet i sig selv var kurativt ", om hvorfor psykotiske patienter blev fikserede i kælderen og indgivet LSD intravenøst!! Pol pots Røde Kmerer og Innocens I var vistnok ret ferme til systematiseret påført lidelse og personificeret må det alligevel være lidt blæret at have været ansvarlig for at spænde mennesker, der har det svært med at være sig selv, når de er som de er, når de er bedst og glade og trygge, fast i en kælder og så give dem et fix LSD, slukke lyset og forlade lokalet .. .. ..
Jeg nægter at forholde mig blame-game agtigt til hændelser og derfor er det jo okay alligevel lige at overveje konsekvenserne af sine handlinger, inden de udføres. Min eks-hustru, der er uddannet inden for genren (cand.pæd.psyk.), hjalp mig også rigtig meget med det: What's working? Og når jeg nu er mismatcher, not much, so if anything else would why don’t I do that or this …if not, Too! No-go!
Lad os bevare tråden: Så Einar Geert-Jørgensens eksperimenter kan honoreres med, at han også selv aktivt deltog i forsøgene, hvilket måske delvis kan forklare hans fysiske fremtræden i den ovennævnte TV-udsendelse 20 år senere ...eller hva'? Einer døde i 1977 og jeg har en ikke-objektiv fornemmelse af, at det jeg så på TV, var i firserne!? Nå, for et stykke tid siden fik jeg af min datter, at vide, at Hun og Helle (hendes mor, der blev diabetiker under graviditeten) blev indlagt i Marts 1988, da Katrine var 3 måneder og jeg havde indtil da gennem +20 år været sikker på, det var ultimo januar/primo februar, de blev indlagt! So much for memory!

Uanset er Rindom helten. Henrik Rindom, Cand med Dr psych med en afbalanceret rationel tilgang til opgaven, fuld af empati og indignation over strukturer, der understøtter disse svages sjæles utur og deroute. Strukturer der, baseret på moral og hyklerisk fornægtelse og en god del industriel profitabilisering, fastholder mennesker i det røde; den negative, hæmmende tilstand. Det bedste, er det godes værste fjende hørte jeg en gang en filosof og antropolog sige om dansk narkopolitik gennem 35 år fra starten af tresserne til - ja, det må jo så være midten af halvfemserne …i P1!
LAD OS se det i øjnene: Der vil altid være biologisk disposition kombineret med miljømæssig lejlighed; opportunity meeting action(!), der vil drive mennesker ud i misbrug og dårligdom, forarmelse og ultimativ tidlig død. I Rusland er gennemsnitsalderen for mænd 57 år og ½-delen af alle dødsfald blandt samme gruppe alkohol relateret. Det er sguda til at tage at føle på! Og når så Putin gør noget ved det, falder mine Carlsberg aktier 5% på en uge! Nå, det blev faktisk 20% over et længere stykke tid, så måske var det ikke bare Putin og hans anti-alkohol (eller: pro-penge-i-afgifts-kassen; for mig blev resultatet det samme!!) tiltag. Så der er ikke noget, der er så godt, at det ikke er skidt for noget og sådan vil det være med langt de fleste hændelser. Det ved Rindom; det handler om at kalibrere sine omgivelser og handle i overensstemmelse med, hvad der vil give en (eller flere) det ønskede udkomme vel at mærke ud fra omgivelsernes forudsætninger. Kryptisk? Ikke spor:
Hvad er det, der driver os her i livet og hvad er det, der får os til at valuere hinandens værdier og handlinger når disse per se ikke skader andre? Fænomenologisk. Handler vi ud fra vores egen fortolkning af verden eller ved vi, den er der og i stand til at sætte os i anden og tredje position? Havde den gode Einer været den han var, når han var sin egen bedste udgave, havde han måske ikke gjort, som han gjorde? Eller den nye svineproducentpromoverende fedevare minister Uværd Kjer Hansen ikke været så skeptisk over for hampedyrkning? Hvad er det mon for et billede eller en følelse, Uvejr får, når hun tager konceptet "Hampedyrkning" rundt i kroppen og bagefter siger, hun er skeptisk over for det. Selvom sagkundskaben siger, der er olie, isolering, foder, klæde, reb og medicin at få ud af denne plante!! Einer er da i det mindste undskyldt med, han ikke vidste bedre og - måske - var en mellemgod udgave af sig selv, da han gjorde, som han gjorde. Jeg mener, uden blame-game, han kunne måske have kalibreret lidt på de første patienters respons til behandlingen! Lissom Uværd og og Co. kunne lytte til sagkundskaben.
Det er derfor Rindom bliver ved og ved og ved med at sige, vi ikke får noget ud af at kriminalisere de stakler, der ryger for meget Crack, Meth-amf, Hash eller Horse eller drikker for meget alkohol. Mød dem, hvor de er og få dem til at ville være den, de er, når de er, som de er, når de er deres egen bedste selving. Og hjælp dem med at holde fast i det.
Jeg læste, at ud af 347 deltagere i de såkaldt nummererede kommissioner, forhenværende Helle T. Schmidt og Co nedsatte, var de 10 (skriver: TI!!) af dem magistre, altså egentlige fag-eksperter. Resten var djØF-ere og dommere (som jo også er djØF-ere af uddannelse og bare for fine til at være medlemmer!) og mænd fra erhvervslivet (garanteret flere end kvinder, anyway!!). Det er interessant og måske derfor fedevare-ministeren er så glad for svin? Hun er jo også djØF-er. De nummererede kommissioner udgiver betænkninger om komplicerede emner og de 97% af medlemmerne af disse kommisioner har ingen fagkundskab, derfor ingen - i hvert fald ringe - viden om det, de betænker og regeringen så bruger til at regere ud fra .. .. ..! Lidt lissom Einar, da han spændte patienterne fast i kælderen. Tankevækkende!

Konkluderende er der altså en grund til, at meget går mindre godt end godt er: For at handle kvalificeret skal vi have information, vi laver til viden. For at få information skal vi have øvet os i at kalibrere, altså vide, hvad der foregår omkring os. For at kalibrere, skal vi have vore sanser åbne. For at have vore sanser åbne, skal vi være den vi er, når vi er som vi er, når vi er den bedste udgave af os selv! For at være den, skal vi huske at værdsætte det, der gør os glade, altså rigtig glade. Det, der giver den Gode Fornemmelse i maven - og resten af kroppen, det Smukke Billede på nethinden og den Lindrende Tone i øret. Således oplyst:

Patens Crescit Sensus - Amen!
  

onsdag den 30. april 2014

For what it's Work!

Originally, the saying was with Worth not Work, and nowadays, it's like WORK and GROWTH are the only parameters creating VALUE, and hence WORTH talking about!? Well, You've heard it before, and I'll say it again:
The real value in life - once you're not hungry, cold or otherwise existentially threatened, which a lot of people on this planet are - comes from within.
Amygdalae, nucleus Accumbens and ...other assorted love songs, as Derek and the Dominos so poetically put it back in '70. I remember my older brother playing it on his Lenco, mounted with a meticulously manufactured and assembled scale to counterweight pick-up wearing of the record. Ahh - those were the days!
What really bothers me, is when I hear these so-called experts, with an economic degree answering questions not asked and dodging those asked, like this guy I heard on the radio this morning refusing to answer what are the consequences of economical inequality, which is larger and faster growing (that's growth for you!) than ever, and leading civilisation towards medieval structuring with very very very very very very few people possessing very very very very very very much property and wealth, whereas very very very very very many possessing ...nothing! Instead he kept on saying that capital concentration is good, because it makes capital available(!!) for investments, creating jobs, creating growth and this combined with people wanting to work (which they don't in Denmark, because allowance is too high), makes it possible for many people to improve their lives, regardless of the capital getting even more concentrated in the process. Apart from the obvious non-sense in this assumption or theorem, the poor interviewer was so incompetent, she didn't even attack it, and just kept on asking, what the bad consequences of capital concentration are. ALAS!
Why don't we talk about what is actually needed to create the correct afferent stimuli to the limbic nuclei, so they can do the job, they are there for? What does VALUE mean? What creates VALUE? I saw this debate the other day - actually some time back, March 20th - at my old school, with five disciplines (one from each Faculty) assembled to fight over, which created the most value in society! Science, Health, Economics, Humanisms and Technology. It was rather interesting and all of the incumbents were very skilled and empathic. The only fool - and he wasn't even that, just foolish - was the toastmaster, a quasi-famous danish journalist and writer. Former Spindoc for the DK tory party, although it's a long time ago! The point is, that although they probably all were aware, the only person putting it to question   WHAT IS VALUE?   was the lady from Humaniora (and she was a Philosopher!). The rest talked about getting healthier, living longer, creating new technologies saving the planet or how much money does a nurse make in terms of adding to GDP as opposed to an engineer and so on and so forth. In the end, though, they all agreed that real value creation is phenomenological, and thus individual though socially dependent, and more wisdom is the way forward. The poor moderator couldn't really create opposing meanings, and the conclusion was, we have to debate more and talk about what we want with our lives in this society, and we have to qualify this debate by being wiser and knowing more - in all aspects of life, emotional as well as intellectual and simple action. So, how do the universities and other educational institutions handle the enormous uptake, and the many unqualified youngsters all wanting to study (or basically get a degree - not necessarily study!!) flooding the Halls of wisdom these days? Which, by the way, is a good thing, if only money came along too!!
It's an interesting question. Unfortunately, I don't really have the time to go into it right now, because I have so much work to do, creating so much value, enabling me to ...ehh - buy a Mercedes?!